PRÁVNÍ SLUŽBY

 

JUDr. Ilona Tajchnerová své klienty zastupuje v občanskoprávních, obchodních, rodinných i pracovních sporech, vystupuje jako obhájce ve sporech trestních, a to již od fáze "podání vysvětlivek" až ke konečnému rozhodnutí, řeší s klienty všechny další oblasti práva. Pro své klienty advokátka sepisuje smlouvy, provádí jejich kontrolu a rozbor. Klienti mohou při svých finančních transankcích využít nabídky úschovy peněz na oddělených účtech úschov, kancelář dále vychází klientům vstříc ověřováním jejich podpisů na listinách.

Jako novou službu nabízí JUDr. Ilona Tajchnerová zakládání obchodních společností zejména pro lékaře. Také medicínské právo patří do jejího spektra nabídky.