MEDIACE

 

Mediátor ve smyslu zákona 202/2012 Sb. o mediaci podporuje aktivně komunikaci mezi stranami konfliktu s cílem pomoci jim dosáhnout smírného řešení uzavření dohody o mediaci,. Mediátor je při své činnosti vázán etickými pravidly a přísným zákazem mlčenlivosti.