SLOVO ÚVODEM

 

Na svých webových stránkách Vás vítá JUDr. Ilona Tajchnerová. V přilehlých sekcích najdete stručný obsah toho, čím se zabýváme. Naším hlavním zaměřením je právo obchodní, rodinné a trestní. Jsme však schopni analyzovat všechny oblasti práva a činit potřebné a důsledné kroky k plné spokojenosti klienta. V oboru máme 15 let neocenitelných zkušeností. Advokát je zapsán u České advokátní kanceláře pod reg. číslem 8567 a dále je u České advokátní komory zapsán v seznamu akreditovaných mediátorů.

 

Advokát při své práci úzce spolupracuje s daňovým poradcem, auditorem a odhadcem.

 

Advokát je pro výkon své práce řádně pojištěn.