CENÍK

 

Odměnu advokáta za poskytování právních služeb upravuje vyhláška č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb ( advokátní tarif ).

 

Odměna za poskytované právní služby je obvykle stanovena dohodou mezi advokátem a klientem s ohledem na potřeby a možnosti klienta. Tato odměna může být sjednaná např. jako:

 

  • odměna za úkon podle počtu úkonů právní služby učiněných advokátem;
  • odměna podle hodnoty věci, která je předmětem poskytované právní služby;
  • pevná odměna za vyřízení celé záležitosti bez ohledu na časovou náročnost a složitost poskytované právní služby;
  • paušální odměna, za určité opakující se časové období bez ohledu na časový rozsah služeb a na počet úkonů učiněných
       advokátem;
  • podílová odměna podle výsledku sporu.

 

Odměnu se snažíme přizpůsobit možnostem klienta s přihlédnutím k náročnosti poskytovaných služeb a jejich objemu. Odměna je vždy stanovena vzájemnou dohodou, ještě před počátkem poskytování právních služeb.

 

Informace pro spotřebitele ve smyslu § 14 zákona 378/2015 Sb. v platném znění:

 

Orgánem pro mimosoudní řešení spotřebitelských sporů je věcně příslušná Česká advokátní komora. E-mailová adresa, určená ke komunikaci s tímto subjektem, je: sekr@cak.cz